Kontrollera ett personnummer

Här är 20 slumpmässiga personnummer.

Använd kryssrutorna för att komma ihåg vilka du använt.

  198006252541  8006252541  19800625-2541  kvinna
  197906065052  7906065052  19790606-5052  man
  198904061028  8904061028  19890406-1028  kvinna
  195404202292  5404202292  19540420-2292  man
  196507132261  6507132261  19650713-2261  kvinna
  196906128902  6906128902  19690612-8902  kvinna
  195403112443  5403112443  19540311-2443  kvinna
  198704011579  8704011579  19870401-1579  man
  197902101778  7902101778  19790210-1778  man
  195306261214  5306261214  19530626-1214  man
  196807294316  6807294316  19680729-4316  man
  195707155890  5707155890  19570715-5890  man
  199104264677  9104264677  19910426-4677  man
  195510116915  5510116915  19551011-6915  man
  195902139889  5902139889  19590213-9889  kvinna
  196908049015  6908049015  19690804-9015  man
  195805082137  5805082137  19580508-2137  man
  196508211817  6508211817  19650821-1817  man
  195703024587  5703024587  19570302-4587  kvinna
  196105235201  6105235201  19610523-5201  kvinna
jsiSoft


Personnummerkollen till din Android-enhet.



Lite information om personnummer.