Lite blandad information om svenska personnummer.

Vad är ett personnummer?

Det är ett nummer som man får när man föds för att kunna hålla kolla på alla som bor i Sverige. Ett personnummer innehåller 10 siffror och ett skiljetecken. Ibland tar man bort de två första siffrorna, de som representerar årkundrade och ibland skriver man personnummer utan skilljetecken.

Hur länge har vi haft personnummer i Sverige?

Man började ge ut personnummer till alla som var folkbokförda i Sverige år 1947. Men det finns även sällsynta fall där individer erhållit personnummer utan att vara folkbokförda i Sverige.

Vad har man personnummer till?

Ett personnummer används till att se vem man är. Alltså när du fyller år och när du föddes, samt om du är en man eller kvinna. Det funkar också som ett hjälpmedel för bland annat polisen när de vill se saker om dig.

Hur räknar man ut ett personnummer?

År-Månad-dag och sedan får man ett jämt nummer om man är en kvinna och ett udda tal som man.

Fjärde siffran i personnumret är en kontrollsiffra. Den räknas ut maskinellt med ledning av födelsetiden och födelsenumret.

Här följer ett exempel på hur man kan räkna fram kontrollsiffran:

(enligt den s.k. modulus-10-metoden med vikterna 1 och 2)
 1. Siffrorna i födelsetiden och födelsenumret multipliceras växelvis med 2 och 1.
  6 4 0 8 2 3 – 3 2 3
  2 1 2 1 2 1 2 1 2
  12,4,0,8,4,3, 6,2,6
 2. Lägg ihop siffrorna i produkterna. Obs! 12 räknas som 1+2
  1+2+4+0+8+4+3+6+2+6=36
 3. Entalssiffran (6) i siffersumman dras från talet 10. 10-6=4.
  Restsiffran (4) blir kontrollsiffra vilket gör att personnumret i exemplet blir 640823-3234. Är restsiffran 10, blir kontrollsiffran 0.

Kan personnummer återanvändas?

Ja, de kan återanvändas, men det är ganska sällsynt. Fram till år 2008 hade 15000 personnummer återanvänds.

Vad händer med personnumret om man byter kön?

Folk som byter kön brukar oftast inte byta personnummer, men det händer. Fram till januari 2008 hade 75000 personer i Sverige bytt personnummer. De flesta för att de har fått fel födelsedag eller fel kön registrerat i samband med födseln, eller att man som invandrare har fått felaktig födelsedag.

jsiSoft20 slumpmässiga fejkade personnummer.